Over ons

Als ‘thought-leader’ helpen wij bedrijven, non-profit en overheid bij het realiseren van meer diversiteit en meer vrouwen in het management en de top. Door advies, onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen, unieke cross mentoringprogramma's, diverse instrumenten, onderzoek, beleidsontwikkeling en -implementatie. Onze overtuiging is dat het benutten van uiteenlopende talenten - masculien én feminien, autochtoon én allochtoon - het bedrijfsresultaat ten goede komt. Opportunity activeert leiders en teams de kracht van diversiteit productief te maken voor een inclusieve en innovatieve organisatie. 

Centrale thema’s daarbij zijn:

Diversiteit en inclusief leiderschap: hoe zet je leiderschap zodanig in dat uiteenlopende, diverse talenten zich kunnen ontwikkelen? En dat daardoor innovatie, klantenbinding en creativiteit worden vergroot? 

Inclusive teamperformance en diversiteit: hoe benut je uiteenlopende kwaliteiten in teams?

Empowerment: het versterken en ondersteunen van talent v/m

Opportunity in Bedrijf

Opportunity in Bedrijf is een expertisecentrum en landelijk netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand en het management. De nadruk ligt op uitvoering in de praktijk: welke maatregelen zijn bewezen effectief om meer diversiteit - en daarmee een betere bedrijfsvoering - te realiseren? Voor en met de netwerkleden worden relevante wetenschappelijke inzichten en 'good practices' toegankelijk en praktisch toepasbaar gemaakt voor de eigen organisatie. De kracht van Opportunity in Bedrijf ligt in de jarenlange expertise en in effectieve cross-company initiatieven, op zowel HR- als management- en topniveau.

Onze visie: Innovatie, verbinding en vertrouwen zijn cruciaal voor organisaties. Dat vraagt om diversiteit en inclusive leiderschap, om zowel masculiene als feminiene kwaliteiten.

Opportunity Advies

Opportunity Advies (OA)  is het advies- en trainingsbureau, voortgekomen uit Opportunity in Bedrijf, gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en gedragsverandering op het snijvlak van leiderschap, organisatiecultuur en diversiteit. Onze consultants/trainers brengen jarenlang opgebouwde kennis en expertise op deze terreinen samen en vertalen dat naar de praktijk.

Meer weten? Neem contact met ons op!